Suunnittelu

Kun haaveista on luonnokset, on aika tehdä arkkitehtisuunnitelmat. Arkkitehtisuunnitelmista puhutaan lupakuvina. Lupakuvilla haetaan rakennuslupa. Lupakuvien perusteella kuntien rakennusvalvonnat tarkastavat kuvien säännösten mukaisuuden ja hyväksyttyään suunnitelmat, myöntävät luvan rakentaa kuvien mukaiset rakennukset. 

Lupakuvien valmistuttua, tehdään rakennesuunnitelmat. Rakenteiden suunnittelu on tärkeä työvaihe ennen toteutusta. Rakennesuunnitelmilla varmistetaan rakennuksen turvallinen käyttö ja pitkä ikä. Rakennesuunnitelmat toimitetaan myös kuntien rakennusviranomaisille. 

Suunnittelusta toteutukseen

Kiinnostuitko, ota yhteyttä!